ارسال انواع اتصالات و پیچ و مهره به مناطق سیل و زلزله زده کشور

اعلام آمادگی شرکت پولاد پیچ گستر ماد در بازسازی مناطق سیل و زلزله زده

بنی آدم اعضای یکدیگرند // که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار // دگر عضوها را نماند قرار

گلستان سعدی- باب اول در سیرت پادشاهان

 بدینوسیله شرکت پولاد پیچ گستر ماد جهت تامین انواع اتصالات و پیچ و مهره مورد نیاز در فرآیند بازسازی مناطق سیل و زلزله زده اعلام آمادگی می کند. شرکت های پیمانکار و یا همکارانی که در فرآیند مذکور همراه هستند می توانند خارج از رویه اداری شرکت و با انعطاف پذیری مالی اقدام به تامین ملزومات خود نمایند. ارائه مدرک گواه بر فعالیت اجرایی در بازسازی مناطق مختلف بدیهی و مورد نیاز می باشد. https://ppgmco.com