ابعاد پیچ و مهره های شش گوش

حداکثر گشتاور را با توجه به اندازه و گرید پیچ و مهره ها تعیین کنید. هنگام استفاده از اتصالات پیچ و مهره همیشه از دستورالعمل های تولید کنندگان یا توصیه های مهندسین مشاور استفاده کنید.

توجه: اندازه هایی که در جداول نشان داده شده اند می توانند به عنوان راهنما استفاده شوند. اندازه پیچ و مهره ها باید متناسب با تجهیزات مشخص گردد. با توجه به استاندارد ISO2725 و ISO1174 ،DIN3129  و  DIN3121  یا ASME-B107.2/1995 ، فقط پیچ و ومهره ها ی سنگین را برای استفاده در تجهیزاتی که تحت تکان های شدید هستند استفاده کنید.

ابعاد پیچ و مهره

مطلب مرتبط

پیشنها د میکنیم در صورت علاقه مند بودن مطلب گرید پیچ و مهره را مطالعه کنید.

ابعاد استاندارد متریک
Thread Size D (mm)Hexagon Size S (mm)Hexagon Size J (mm)
M 10۱۷۸
M 12۱۹۱۰
M 14۲۲۱۲
M 16۲۴۱۴
M 18۲۷۱۴
M 20۳۰۱۷
M 22۳۲۱۷
M 24۳۶۱۹
M 27۴۱۱۹
M 30۴۶۲۲
M 33۵۰۲۴
M 36۵۵۲۷
M 39۶۰۲۷ (۳۰)
M 42۶۵۳۲
M 45۷۰
M 48۷۵۳۶
M 52۸۰۳۶
M 56۸۵۴۱
M 60۹۰۴۶
M 64۹۵۴۶
M 68۱۰۰۵۰
M 72۱۰۵۵۵
M 76۱۱۰۶۰
M 80۱۱۵۶۵
M 85۱۲۰۷۰
M 90۱۳۰۷۰ (۷۵)
M 95۱۳۵
M 100۱۴۵۸۵
M 105۱۵۰
M 110۱۵۵
M 115۱۶۵
M 120۱۷۰
M 125۱۸۰
M 130۱۸۵
M 140۲۰۰
M 150۲۱۰
 
 
ابعاد استاندارد امریکایی
Thread Size D (inch)Hexagon Size S * (inch)Hexagon Size J (inch)
۵/۸″۱ ۱/۱۶″۱/۲″
۳/۴″۱ ۱/۴″۵/۸″
۷/۸″۱ ۷/۱۶″۳/۴″
۱″۱ ۵/۸″۳/۴″
۱ ۱/۸″۱ ۱۳/۱۶″۷/۸″
۱ ۱/۴″۲″۷/۸″
۱ ۳/۸″۲ ۳/۱۶″۱″
۱ ۱/۲″۲ ۳/۸″۱″
۱ ۵/۸″۲ ۹/۱۶″
۱ ۳/۴″۲ ۳/۴″۱ ۱/۴″
۱ ۷/۸″۲ ۱۵/۱۶″۱ ۳/۸″
۲″۳ ۱/۸″۱ ۵/۸″
۲ ۱/۴″۳ ۱/۲″۱ ۳/۴″
۲ ۱/۲″۳ ۷/۸″۱ ۷/۸″
۲ ۳/۴″۴ ۱/۴″۲″
۳″۴ ۵/۸″۲ ۱/۴″
۳ ۱/۴″۵″۲ ۱/۴″