پیچ هوشمند انقلاب جدید در اتصالات

پیچ هوشمند

پیچ هوشمند SMART BOLT وقتی پیچی را سفت می کنید مراقب باشید !!! پیچ هوشمند انقلابی در پیچ و اتصالات صنعتی آیا می دانید که هر پیچ را تا چه میزانی باید سفت کنید؟  پیچ  هوشمند به بازار آمد. اگر از علاقمندان به مباحث تکنولوژی و نوآوری هستید و یا اگر سر و کارتان با اتصالات صنعتی از جمله پیچ است، حتما […]