پیچ شش گوش متریک دنده ریز و تمام رزوه DIN 961

BOLTS توضیحات مشخصات فنی 3D نقشه مهندسی توضیحات مشخصات فنی جدول بر اساس DIN 961:  راهنما : l – length of boltd – the nominal diameter of the threadk – head heightr – radiuse – the diameter of the circumscribed circle (not less than)s – size hex head turnkeyc – thickness of the mounting collar مقیاس ها بر اساس میلی متر است. […]

استادبولت A193 , A320

ESTUD BOLTS توضیحات مشخصات فنی 3D نقشه مهندسی توضیحات معرفی انواع استاد بولت A193 و A320 استاد بولت (stud bolt) همانطور که در عکس مشاهده می کنید از یک میله دارای رزوه یا دنده سرتاسری و دو مهره شش گوش (آچارخور) در دو طرف آن تشکیل شده است. عموما استاد بولت ها برای اتصال فلنج استفاده […]