BOLTS

پیچ تی (T) DIN 186

پیچ تی (T) -استاندارد DIN 181-188-261-7992

نامگذاری پیچ تی یا  T-Head bolts کاملا براساس نوع شکل آن و شباهت ظاهری این پیچ با حرف T در زبان انگلیسی می باشد. استانداردهایی که این سری از پیچ بر اساس آن ساخته می شود شامل: 

DIN ۱۸۶; CSN ۲۱۳۴۳; PN ۸۲۴۱۸

این پیچ براساس ۴ استاندارد از سری DIN ساخته می شود. که شامل استانداردهای ذیل می باشد.

پیچ تی در هر استراکچری که دارای کلمپ است می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله خطوط راه آهن و داربست های فلزی.  بسته به نوع شرایط محیطی و سرویس دهس جنس این نوع پیچ از فولاد – استیل با آلیاژهای استاندارد و تاحدودی متنوع می باشد. تفاوت استانداردهای فوق بیشتر به لندازه سر پیچ و نوع  گلویی پیچ ( قسمت زیر سر پیچ می باشد) بر می گردد. ابعاد تولید و مصرفی این نو پیچ از سایز M6 تا M36  و ۲۰ تا ۴۲۰ میلی متر  ساخته و مصرف می شود.

شرکت تولیدی و بازرگانی پولاد پیچ گستر ماد برخی از ابعاد پر مصرف این محصول را بصورت استوک در انبار خود موجود دارد که می تواند در اسرع وفت بنا به سفارش مشتری ارسال نماید. ایعاد کم مصرف تر این پیچ نیز با ثبت سفارش مشتری و بنا به درخواست وی با ارائه اسناد آزمایشگاهی قابل ارائه می باشد.

Steel: ۴.۶, ۸.۸
Stainless: A2, A4
Plastic: –
Non Ferrous: –
Thread: ۶g

 
 

جدول بر اساس DIN 186 :

راهنما:
b – length of the thread (at least) l – length of bolt d – the nominal diameter of the thread k – head height r – radius n – groove width t – groove depth dk – head diameter a – length undercut x – thread run
مقیاس ها براساس میلی متر است.
Thread size (d) M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48
P 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
b 18 22 26 30 38 46 54 66 78
auxiliary size 44 52 60 72 84 96 108
d s Nominal size 6 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48
max. 6,48 8,58 10,58 12,7 16,7 20,84 2,84 30,84 37 43 49
min. 5,52 7,42 9,42 11,3 15,3 19,16 23,16 29,16 35 41 47
e min. 6,88 9,24 11,81 14,17 19,32 24,33 29,48 37,2 44,57 52,29 60
k Nominal size 4,5 5,5 7 8 10,5 13 15 19 23 26 30
max. 4,9 5,9 7,5 8,75 11,4 13,9 15,9 20 24 27 31
min. 4,1 5,1 6,5 7,25 9,6 12,1 14,1 18 22 25 29
n Nominal size 6 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48
max. 6,6 8,75 10,75 12,9 16,9 21 25 31 37,25 43,25 49,25
min. 5,4 7,25 9,25 11,1 15,1 19 23 29 34,75 40,75 46,75
m Nominal size 16 18 21 26 30 36 43 54 66 80 88
max. 16,9 18,9 22 27 31 37,25 44,25 55,5 67,5 81,5 89,75
min. 15,1 17,1 20 25 29 34,75 41,75 52,5 64,5 78,5 86,25
r1 approx. 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1,6 1,6 2 2 2
r2 max. 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
Type B ls min. 5 6,75 8,5 10,25 15 18,5 22 25,5 35 41,5 47
lg max. 10 13 16 19 25 31 37 43 55 54 72