پوشش دهی اتصالات

به فرآیندی که طی آن یک لایه از جنس یا متریال دلخواه با اهداف خاص و تعیین شده بر روی سطح یک جسم دلخواه نفوذ داده شود، “پوشش دهی” یا “Coating گفته می شود. عموما در پوشش دهی اتصالات اهداف زیر مد نظر قرارداده می شود:

 • افزایش سختی
 • افزایش مقاومت نسبت به خوردگی
 • افزایش مقاومت به سایش
 • افزایش چقرمگی
 • افزایش خواص الکتریکی
 • افزایش خواص مکانیکی خاص
 • ایجاد قابلیت های خاص نسبت به نور
 • و …
پوشش دهی پیچ و مهره و اتصالات

مطلب مرتبط

پوشش دهی در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارد و با توجه محل سرویس دهی قطعات و تجهیزات معمولا از متریال های مختلفی نیز برای پوشش دهی استفاده می شود. از جمله این مواد می توان به مواد فلزی، پلمیری و سرامیکی اشاره کرد. همچنین بر اساس جنس خود قطعه و ویژگی های مورد خواست، پوشش دهی اتصالات با روش های مختلفی نیز صورت می پذیرد.

انواع روش های پوشش دهی:

 1. پوشش دهی در حالت جامد
 2. غوطه ور سازی در مذاب
 3. پوشش دهی الکترولیتی
 4. پوشش دهی از طریق رسوب بخار
 5. پوشش دهی پاششی یا Spray
 6. پوشش پلیمری
 7. فسفاته کردن

پوشش دهی پیچ و مهره و اتصالات دیگر

از آنجا که پیچ، مهره، استاد بولت، واشر و دیگر اتصالات پرکاربرد، در بخش های مختلفی از صنایع و تحت شرایط متنوعی مورد استفاده قرار می گیرند، برای ایجاد ویژگی های موردخواست در محل سرویس دهی می بایست قبل از بهره برداری پوشش دهی شوند.

انواع پوشش های پرکاربرد در صنایع پیچ و مهره شامل موارد زیر می باشد: