نکاتی در مورد پیچ و مهره

یک میله (شفت) که بر روی آن شیارهایی مورب برای انتقال قدرت وجود دارد پیچ نامیده می شود. پیچ های خودکار چندان کارآمد نیستند، چرا که میزان قابل توجهی از نیرو را بر اثر اصطکاک تلف می کنند، هرچند که این نیروی اصطکاک در نهایت منجر به محکم شدن اتصالات پیچ و مهره ای می گردد.

نکاتی مهم در مورد پیچ

مشخصه های پیچ

پیچ و مهره ها جزو اتصالات بسیار محکم و سفت و سخت به حساب نمی آیند. هنگامی که پیچ زیر بار قرار دارد، فشار بطور یکنواخت بر روی شیار های رزوه تقسیم نمی گردد. در واقع، تقسیم بار بر روی رزوه بدین صورت است که اولین شیار رزوه، یک سوم از کل بار را می گیرد. سه شیار اول سه چهارم، و شش شیار اول بطور کل تمام بار را می گیرند. اساسا شیارهای شش به بعد هیچ باری را متحمل نمی شوند. در نتیجه یک پیچ با تنها شش شیار، به اندازه یک پیچ با بی نهایت شیار (و البته بسیار ارزانتر) عمل می کند.

شیار             %            مجموع

۱              ۳۴%              ۳۴%

۲              ۲۳%              ۵۷%

۳              ۱۶%               ۷۳%

۴              ۱۱%               ۸۴%

۵               ۹%               ۹۳%

۶               ۷%               ۱۰۰%

در اینجا یک نکته ریز وجود دارد و آن اینکه در بعضی از قطعات رزوه دار معمولا بیش از شش شیار تعبیه شده است. مهره های رزوه درشت دارای پنج شیار هستند، در حالی که مهره های رزوه متوسط در حدود شش شیار دارند. مهره ها معمولا قوی تر از پیچ های درونشان هستند و این بدان معناست که پیچ ها معمولا پیش از مهره ها در معرض شکستن هستند.
اغلب گفته می شود که دو شیار پیچ باید بالاتر از مهره قرار بگیرد. دلیل این امر آن است که معمولا دو شیار اول پیچ ضعیف هستند و ممکن است به درستی با شیار های مهره درگیر نشوند. از آنجا که بیشترین بار روی دو شیار اول است، این امر ممکن است باعث شکست اتصال گردد.

مشخصه های رزوه

رزوه های آمریکایی و متریک، هر دو دارای ویژگی های یکسان هستند. هر دو مجموعه ای از مثلث های متساوی الاضلاع با راس های مقطع و انتهای گرد شده می باشند.

مطلب مرتبط

برای مطالعه مطلب انواع پیچ کلیک کنید.

عمق هر شیار برابر با ۵۴.۱۲۷% فاصله بین شیارها و شعاع ریشه مدور آن برابر با ۱۴.۴۳۴% فاصله بین شیارها می باشد. می شود اینطور نیز گفت که ۱/۸ ارتفاع هر یک از مثلث های متساوی الاضلاع و همچنین ۱/۴ از عمق هر مثلث رو به پایین، بریده شده است. در واقع تنها ۵/۸ از بدنه هر شیار قابل استفاده است.

محصول مرتبط

پیچ اتاقی کله قارچی DIN603

پیچ اتاقی ( پیچ اطاقی ) با گریدهای 5.6 , 8.8 , 10.9 , 12.9 تولید می شود و دارای استاندارد DIN 603 می باشد. علت نام‌گذاری این پیچ به پیچ اتاقی این است که اولین کاربرد آن برای ساختن اتاقک کامیون‌ها و ماشین‌های باری بوده است.