اندازه پیچ ها

برای اینکه بتوانید پیچ و مهره مناسب پروژه خود را پیدا کنید، شما باید اندازه پیچ ها و ابعاد مناسب رزوه آن را بدانید. اگر اندازه رزوه خیلی زیاد باشد ممکن است اتصال تحمل نکند و بشکند و اگر این اندازه خیلی کم باشد ممکن است تنش اعمالی روی اتصال را تحمل نکند. ما در شرکت پولاد پیچ گستر ماد آماده ایم تا شما در ارتباط با انتخاب مناسب پیچ و مهره را یاری کنیم. در این قسمت سعی می کنیم اطلاعات مفیدی در این باره برای شما فراهم نماییم.

اجزای پیچ

پیچ از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

  • گل یا سر پیچ (Head)
  • رزوه (Thread)
اجزای مختلف پیچ

مطلب مرتبط

پیشنهاد میکنیم مطلب مربوط به گرید پیچ و مهره ها را مکطالعه کنید.

گل پیچ بر اساس استاندارد آن و نحوه ساخت و محل سرویس دهی ممکن است به شکل های مختلفی ساخته شود. اما از جمله مواردی که بسیار در نوع پیچ تعیین کننده می باشد جزء دوم یعنی رزوه پیچ است. این بخش از پیچ یک استوانه است که براساس استانداردی مشخص رزوه شده است و عموما اندازه پیچ براساس قطر این قسمت تعیین می گردد.

همانطور که در شکل ۱ نمایش داده شده است، قسمت های مختلف رزوه شامل موارد زیر می باشد:

اجزای رزوه

  • قله یا Crest
  • ریشه یا Root
  • گام یا Pitch
  • زاویه مارپیچ یا Helix angle
  • زاویه رزوه یا Thread angle
  • قطر خارجی (اصلی) یا Major diameter
  • قطر داخلی یا Minor diameter
  • قطر گام یا Pitch diameter

اندازه پیچ ها متناسب با قطر خارجی (اصلی) متفاوت است. این قطر همانطور که در شکل ۱ می بینید فاصله بین دو قله در طرفین است. عموما این فاصله براساس میلی متر بیان می شود و به بالاترین عدد گرد می شوند. برای مثال پیچ ۳.۹۸ میلی متری را پیچ ۴ میلی متری می گویند و برای ساده سازی با حرف “M” بیان می شود. و همچنین پیچ M5 به یک پیچ با قطر ۵ میلی متر گفته می شود.

 

محصول پیشنهادی: پیچ شش گوش تمام رزوه

پیچ شش گوش تمام رزوه din 933

به دلیل شکل گل سر این پیچ می باشد که به معنای شش وجهی است. در بازار ایران این پیچ به نام های پیچ آچاری یا پیچ آچارخور نیز رایج است. تقریبا می توان گفت که پر مصرف ترین نوع پیچ در صنایع مختلف نظیر صنایع راه و ساختمان، صنایع ریلی، صنایع هوایی است.  و در کنار مهره شش گوش استفاده می‌شود.