گواهینامه ها

گواهی استاندارد های استقرار یافته در شرکت پولاد پیچ گستر ماد

گواهینامه استاندارد ایزو از جمله ملزوماتی است که در بسیاری از شرکت ها و موسساتی که به طور حرفه ای فعالیت می کنند، باید مد نظر قرار داده شود. استاندارد های مدیریت می توانند در راستای بهبود فرآیندهای اجرایی کسب و کارها مورد استفاده قرار گرفته و موجبات ارائه خدمات و محصولات متناسب با نیاز و حفظ کرامت مشتریان را ایجاد نماید. شرکت پولاد پیچ گستر ماد نیز بر همین اصول و قواعد و با بهره گیری از روش های نوین مدیریت؛ سیستم مدیریت یکپارچه و دیگر استانداردهای هدایت صحیح و حرفه ای کسب و کار را در مجموعه خود مستقر نموده و بدین ترتیب جایگاه ویژه ای در نرد مشتریان برای خود به ارمغان آورده است.

استاندارد 14001 - ppgmco

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

گواهی استاندارد ویژه  سیستم مدیریت محیط

استاندارد 9001 - ppgmco

استاندارد ایزو ۹۰۰۱

گواهی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در کسب وکار

استاندارد 29001 - ppgmco

استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱

گواهی استاندارد ویژه فعالین حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

استاندارد IMS - ppgmco

استاندارد ایزو IMS

گواهی استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه کسب و کار

استاندارد 19002 - ppgmco

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲

گواهی استاندارد مدیریت رضایتمندی ورسیدگی به شکایات مشتریان

استاندارد 45001 - ppgmco

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

گواهی استاندارد ویژه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

سبدخرید
Call Now Buttonتماس مستقیم